Usvojen Program utroška sredstava tekućih dotacija u oblasti športa i kulture

10.6.2019. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na 72. izvanrednoj sjednici Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava s pozicije Dotacije neprofitnim organizacijama za 2019. godinu po javnom pozivu u Odjelu za gospodarski razvitak, šport i kulturu kao i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška tekućih dotacija u ovom Odjelu.

Image for news

Pero Gudeljević, predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, šport i kulturu, rekao je da su nakon današnje sjednice stvorene pretpostavke da se dotacije mogu u redovitoj proceduri raspodijeliti onima kojima su namijenjene.

„Dio sredstava odnosi se na pozicionirane dotacije koje su proračunom namijenjene za određene udruge, a dio sredstava bit dodijeljen na temelju usvojenih kriterija“, istaknuo je Gudeljević.

Za pomoć nevladinim organizacijama u oblasti športa izdvojen je iznos od 1.189.400 KM, za oblast kulture 200.000 KM, a za projekte i manifestacije planirane su 334.000 KM.

„Kriteriji se nisu mijenjali u odnosu na prethodne godine, osim što će ubuduće udruge moći sudjelovati u ovoj raspodjeli nakon pet godina aktivnog djelovanja u športu za koji su registrirani. To se ne odnosi na klubove koji već primaju dotacije“, dodao je Gudeljević.

On je istaknuo da je Vlada Brčko distrikta BiH nakon dulje rasprave i s različitim pogledima na to jesu li kriteriji pravični i pravedni prema svim klubovima usvojila zaključak da Odjel do sljedeće godine napravi pojedinačne kriterije za svaki šport kako bi bila odagnana svaka sumnja da je neki od športova privilegiran u odnosu na druge športove.