Kontakti

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu:

Bulevar mira br.1; kancelarija broj 31; tel: 049/220-289; 049/217-993

Pododjeljenje za privredni razvoj:

Bulevar mira br.1; kancelarija broj 24; tel: 049/240-678

Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport:

Dom kulture:

Mladena Maglova br.2; 049/212-803; 049/233-820

Gradska biblioteka:

Jovana Dučića br.1; tel: 049/212-709

Umjetnička galerija:

Laze Kostića br.1; tel: 049/211-738

Etno – arheološka zbirka – Muzej:

Cvijete Zuzorića bb; tel: 049/215-236