O Odjeljenju

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu

Odjeljenje izvršava zakone i druge propise koji se primjenjuju na teritoriji Distrikta, prati stanje i predlaže mjere, rješava u upravnim stvarima, priprema i predlaže propise i obavlja druge poslove određene zakonom, a koji se odnose na:

  • statistiku i analizu, strateško planiranje i regionalnu saradnju,
  • poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija,
  • pozorišta, galerije, kulturna udruženja, manifestacije i biblioteku,
  • sport i turizam,
  • i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog Odjeljenja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, organizuju se Pododjeljenja:

  1. Pododjeljenje za privredni razvoj,
  2. Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport.