Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport

Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport

Djelokrug rada:


Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport obavljaće sve poslove iz djelokruga rada vezanih za pozorišta, galerije, kulturna udruženja, manifestacije i biblioteku, sport i turizam, kao i druge poslove iz nadležnosti određene zakonom i drugim propisima, kao što su:

 • izrada normativnih akata iz oblasti turizma, kulture i sporta,
 • sagledavanje, stručna obrada i prezentacija turističke ponude Brčko distrikta BiH,
 • stalno praćenje stanja u oblasti turizma, kulture i sporta, analiza i predlaganje mjera za unapređenje istog,
 • racionalizacija mreže sportskih klubova u istim sportovima,
 • izrada i implementacija kriterija za raspodjelu pomoći sportskim klubovima,
 • osiguranje materijalno - tehničkih i prostornih uslova za rad sportskih kolektiva Distrikta u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom,
 • nabavka neophodne sportske opreme i sportskih rekvizita,
 • omogućavanje nesmetanog odvijanja takmičenja za sve sportske klubove Distrikta,
 • organizovanje sportskih manifestacija međunarodnog i državnog značaja,
 • omogućavanje stručnog usavršavanja sportskih djelatnika,
 • omogućavanje rada na sprečavanju nasilja na sportskim terenima,
 • osiguranje pomoći pojedincima koji se bave sportom,
 • osiguranje pomoći rekreativcima,
 • osiguranje rada kulturnih centara (Gradska biblioteka, Umjetnička galerija, Dom kulture)
 • izrada i implementacija kriterija za raspodjelu pomoći kulturnim društvima,
 • osiguranje materijalno - tehničkih i prostornih uslova za rad svih kulturnih društava Distrikta,
 • organizovanje kulturnih manifestacija međunarodnog, državnog, regionalnog i lokalnog značaja,
 • omogućavanje stručnog usavršavanja djelatnika u kulturi,
 • nakladnička djelatnost,
 • pomoć pojedincima,
 • omogućavanje korištenja prostora i opreme i za druge potrebe u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom.

Posebni zadaci Pododjeljenja u oblasti turizma su:

 • predlaganje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike za ostvarivanje zadataka utvrđenih planskim i drugim aktima u oblasti turizma, ugostiteljstva i lova;
 • praćenje stanja i kretanja u turizmu, ugostiteljstvu i lovu (organizovanost, promet, kapaciteti, cijene, kvalitet usluga, snabdjevenost, investicije);
 • izrada i realizacija razvojnih programa kulturno – manifestacionih i sportsko -rekreativnih dešavanja, a koji mogu doprinijeti razvoju turizma, ugostiteljstva i lova;
 • učestvuje u izradi propisa od interesa za unapređenje kulturno – manifestacionog, sportsko – rekreativnog, tranzitnog, seoskog, eko i drugih oblika turizma;
 • saradnja sa sportskim i kulturnim institucijama Brčko distrikta BiH i šire u cilju komplementarnog povezivanja turizma i lova.
Rukovođenje
Pododjeljenjem za turizam, kulturu i sport rukovodi šef Pododjeljenja Jakov Amidžić
Kontakt:
Jakov Amidžić
Tel: + 387 49 212 803
Adresa: Mladena Maglov br.2, 76 100 Brčko
Email: jakov.amidzic@bdcentral.net