Pododjeljenje za privredni razvoj

Pododjeljenje za privredni razvoj

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za privredni razvoj obavljaće sve poslove iz djelokruga rada vezanih za statistiku i analize, strateško planiranje i regionalnu saradnju, poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija i druge poslove iz nadležnosti određene zakonom i drugim propisima, kao što su:

 • izrada statističkih izvještaja i periodična analiza privrednih pokazatelja;
 • identifikovanja razvojnih politika u oblastima koje su definisane kao prioriteti razvoja;
 • promocija strateških razvojnih programa za Brčko distrikt BiH i okruženje;
 • implementacije Strategije razvoja zasnovane na pretpostavkama intenzivnog razvoja;
 • regionalna saradnja;
 • promocija privrednih potencijala Brčko distrikta BiH;
 • podsticanja stranih i domaćih investitora za ulaganje u privredne projekte i povećanje zaposlenosti;
 • predlaganja mjera za eliminisanje prepreka koje usporavaju ili otežavaju investiranje i poslovanje preduzeća u Brčko distriktu BiH;
 • koordinacija sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom u realizaciji poslovnih inicijativa;
 • razvoj preduzetništva, posebno malih i srednjih preduzeća;
 • učešće u izradi zakona koji regulišu oblast privređivanja;

Rukovođenje

Pododjeljenjom za privredni razvoj rukovodi šef Pododjeljenja Amra Abadžić

Kontakt:

Amra Abadžić
Adresa: Bulevar mira br.1, 76 100 Brčko
Telefon: +387 49 240 678
Email: amra.abadzic@bdcentral.net