О Одјељењу

Одјељење за привредни развој, културу и спорт

Одјељење спроводи законе и друге прописе који се примјењују на територији Дистрикта, прати станје и предлажу мјере, рјешавају у управним стварима, припрема и предлажу прописе и обавља друге послове одређене законом, а који се односе на:

  • статистике и анализе, стратешко планирање и регионалну сарадње,
  • пословне иницијативе и услуге, маркетинг и односе с јавношћу и мјере за унапређивање инвестиција,
  • позоришта, галерије, културна удружења, манифестације и библиотеку,
  • спорт и туризам,
  • и друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

За обављање послова из надлежности овог Одељења, на начин прописан чланом 2. овог организационог плана, организују се пододељења:

  1. Подјодељење за привредни развој,
  2. Пододељење за туризам, културу и спорт.