O Odjelu

Odjel za gospodarski razvitak, sport i kulturu

Odjel izvršava zakone i druge propise koji se primjenjuju na području Distrikta, prati stanje i predlaže mjere, rješava u upravnim stvarima, priprema i predlaže propise i obavlja druge poslove određene zakonom, a koji se odnose na:

  • statistiku i analizu, strateško planiranje i regionalnu suradnju,
  • poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija,
  • kazališta, galerije, kulturna udruge, manifestacije i knjižnice,
  • sport i turizam,
  • i druge poslove iz nadležnosti Odjela određene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog Odjela, na način propisan članom 2. ovog organizacijskog plana, organiziraju se Pododjeli:

  1. Pododjel za gospodarski razvitak,
  2. Pododjel za turizam, kulturu i sport.